หน้าหลัก

ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 โทร 035-531077 ต่อ 1312-1313 เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
Previous
Next
ทนพ. วิทยา เงาตะคุ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษียณสำราญ ปี ๒๕๖๔

ป้าภาวนา และพี่ ภัคจิรา

Previous
Next

Happy Birth Day of October 2021

ภาพกิจกรรม Active Finding Covid-19

20 มกราคม 2564 ออกหน่วย covid -19 ที่วัดไผ่โรงวัวและตลาดทุ่งคอก

23-28 กุมภาพันธ์  อาสาออกหน่วย covid -19ไปช่วย จ.สมุทรสาคร

1-5 มีนาคม 2564 อาสาออกหน่วย covid -19ไปช่วย จ.สมุทรสาคร

18 มีนาคม 2564 ออกหน่วย covid-19 ที่ตลาดทุ่งคอก