การขอตรวจเพิ่ม

ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจเพิ่มได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งส่งตรวจพอหรือไม่ และพิมพ์ใบขอตรวจนำส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มหรือตรวจซ้ำ เป็นดังนี้

 

Ocross%5B1%5D การทดสอบที่ไม่ให้ขอเพิ่ม

 

 • Ammonia
 • Beta-cross Laps
 • Blood gas
 • Body fluid analysis
 • Calcium
 • CH 50
 • Ferritin
 • Folate
 • Glucose ซึ่งไม่ได้ใส่ tube sodium fluoride

 

การทดสอบอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถขอเพิ่มได้ตามระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจ ประมาณ 24 ชั่วโมง หรือตามรายละเอียดในแต่ละการทดสอบ

การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 1 ชั่วโมง

 

 • APTT ratio (Heparin therapy)
 • Electrolytes

Ocross%5B1%5D การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 2 ชั่วโมง

 

 • CBC
 • ESR

Ocross%5B1%5D การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 4 ชั่วโมง

 

 • APTT
 • TSH

Ocross%5B1%5D การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 6 ชั่วโมง

 

 • Antithrombin activity
 • D-dimer
 • Protein C
 • Protein S

Ocross%5B1%5D การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 24 ชั่วโมง

 

 • Fibrinogen
 • PT