ค่าวิกฤติ หมายถึง ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จะเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบโดยด่วน