งานเจาะเลือด และ ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ

บริการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะและสารคัดหลั่งต่างๆ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษต่างๆ รวมถึงการจัดการสิ่งส่งตรวจ กระจายงานไปแต่ละแผนกตรวจทั้งภายในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ
อีกทั้งจัดการสแกนผลแล็บนอกลงในระบบ HIS และสามารถให้ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง โดยผู้ใช้บริการสามารถมาติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจ หรือขอรับผลแล็บเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้

การเตรียมความพร้อมก่อนเจาะเลือด

 

  1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรดื่มสุราหรือมีความเครียดในช่วงที่จะทำการตรวจสุขภาพ กรณีใช้ยาควรแจ้งให้แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบ เพราะยาบางชนิดอาจ รบกวนการทดสอบได้
  2. การงดน้ำและอาหารก่อนเจาะเลือด (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
    1. หากต้องการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารก่อนเจาะเลือด 8 ชั่วโมง
    2. หากต้องการตรวจหาระดับไขมันในเลือดร่วมด้วยควรงอาหารก่อนเจาะเลือดอย่าง น้อย 12 ชั่วโมง
  3. ควรใส่เสื้อที่พับแขนเสื้อขึ้นได้เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด และแขนเสื้อไม่รัดแน่นเกินไปเพื่อ ป้องกันการเขียวซ้ำจากการเจาะ
  4. หลังเจาะเลือด ควรกดแผลที่เจาะเลือดไว้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้เลือดหยุดไหล ไม่ควร แกว่งแขน หรือใช้แขนนั้นถือของหนัก ระวังไม่ให้แขนเสื้อรัดแขนบริเวณที่เจาะ เพื่อหลีก เลี่ยงอาการเขียวช้ำ
  5. หากมีอาการหน้ามืด วิงเวียน ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และนั่งพักสักครู่ ไม่ควรลุกขึ้นทันที
  6. หากมีอาการเขียวช้ำที่บริเวณที่เจาะเลือด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบในวันแรกเพื่อบรรเทา อาการ และใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบในวันต่อมา เพื่อให้หายจากอาการเขียวเร็วขึ้น ทั้งนี้อาการ เขียวช้ำเกิดจากมีเลือดซึมใต้ผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดได้จากการที่เลือดยังไม่หยุดไหลดีภายหลัง การเจาะเลือด อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ กัน